Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti za škodu zasilatele a silničního dopravce máme sjednáno do výše 3 milionů korun.
Lze zařídit individuální připojištění zásilky nad rámec běžné pojistky.
Všechny vozy jsou sledovány pomocí GPS, a proto je vaše zboží na cestě pod stálou kontrolou. Máte-li zájem, podáme vám kdykoli konkrétní informace o současné pozici vozidla a pohybu vašeho zboží.

Garantem pojištění je Česká pojišťovna.